.......................................................  9,00 zł
....................................................... 14,00 zł
.......................................................  9,00 zł
....................................................... 16,00 zł
....................................................... 13,00 zł