....................................................... 12,00 zł
....................................................... 12,00 zł
....................................................... 18,00 zł
....................................................... 16,00 zł
....................................................... 16,00 zł